Pompy ciepła Małopolska oraz Śląsk.

Firma "Kavet" od 1998 roku oferuje kompleksowe wykonanie systemu grzewczego (kotłownia w oparciu o pompę ciepła, ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe, przygotowanie CWU, kolektor poziomy, pionowy, kolektory słoneczne).

Firma zajmuje się również odwiertami kolektorów pionowych na podstawie projektu oraz stanu faktycznego, zapewniamy również projekt geologiczny na wykonanie odwiertów.

Pompy ciepła Małopolska oraz Śląsk.Wykonujemy studnie głębinowe.

Posiadamy własny park maszynowy:
 • WIERTNICA
 • MINIKOPARKA
 • KOPARKO-ŁADOWARKA

INTELIGIENTNE, EKOLOGICZNE, OSZCZĘDNE SYSTEMY GRZEWCZE czyli pompa ciepła


Jesteście Państwo na etapie projektowania domu, zastanawiacie się nad wyborem rodzaju instalacji grzewczej w nowo budowanym przez Państwa domu, pompa ciepła zapewni Wam komfort cieplny oraz wygodę przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Pompy ciepła przekształcają energię słoneczną zgromadzoną w gruncie, w wodzie lub w powietrzu w energię cieplną do ogrzania domu. Ten system produkcji energii jest całkowicie bezpieczny i niezawodny.

Odzysk ciepła z Ziemi lub wody potrafi obniżyć koszty ogrzewania nawet o 75%. Na koszty eksploatacji przypada jedynie w niewielkim udziale energia elektryczna. W porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi, w pełni uzależnionymi od drożejących konwencjonalnych źródeł energii, pompy ciepła są bezkonkurencyjne. Ogrzewanie za pomocą pomp ciepła to inteligientny , idealny, sposób na ogrzewanie domu oraz cieplej wody użytkowej, daje najwyższy komfort dla użytkowników.

System grzewczy pracuje cicho, automatycznie i nie wymaga konserwacji i dozoru.

To urządzenie bezobsługowe.

Nie wymaga gromadzenia paliw (oleju, węgla itp.), czyszczenia palenisk, serwisu urządzeń grzewczych. To idealny sposób na ochronę naturalnego środowiska (nie emituje zanieczyszczeń do atmosfery). Dobrze dobrana pompa ciepła zapewnia energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Moc pompy ciepła dobierana jest na 100% pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynku. I PRZYGOTOWANIE CWU.

Do wykonania oszczędnego systemu grzewczego potrzebujemy:

Dolne źródło       Pompę ciepła      Górne źródłoDolne źródła ciepła

1. Wykorzystanie energii ODNAWILNEJ

Sprężarkowe pompy ciepła pobierają właśnie tę energię, poprzez odpowiednie rozwiązanie techniczne, z tzw. dolnego źródła czyli:
 • gruntu
 • wody
 • powietrza
Najbardziej efektywnym i najmniej pracochłonnym rozwiązaniem jest kolektor poziomy spiralny - rury PE o średnicy 25 lub 32 mm układane są w wykopie ziemnym o szerokości około 1 m w postaci spirali o gęstości ok. 4 mb rur na 1 m2 wykopu. Całkowita długość kolektora gruntowego zależy od mocy pompy ciepła, przy czym kolektor poziomy w zdecydowanie większym stopniu niż pionowy dodatkowo jest uzależniony od rodzaju i stopnia wilgotności gruntu, w którym jest instalowany. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu można sadzić rośliny o płytkim systemie korzeniowym lub zasiać trawnik ewentualnie stworzyć parking pokryty kostką.

Kolektor poziomyKolektor poziomy

2. Wykorzystanie energii z gruntu - pionowy kolektor ciepła (sondy głębinowe)

Kolektor pionowy to również najlepsze dolne źródło pozyskiwania ciepła. Energię cieplną z gruntu można pozyskiwać również za pomocą pionowych odwiertów, w których osadza się rury PE. Głębokość otworów uwarunkowana jest warunkami geologicznymi i możliwościami technicznymi wykonania odwiertów, ale najczęściej wykonuje się je na głębokość od 20 do 100m. To rozwiązanie stosujemy wówczas, gdy powierzchnia działki jest niewystarczająca pod kolektor poziomy. W czasach gdzie cena ziemi rosnie i na pewno będzie rosnąć warto się zastanowić nad jej ekonomicznym wykorzystaniem. Jego niepodważalną zaletą jest mała podatność na zmiany temperatury zewnętrznej (na głębokości 10 m i poniżej temperatura gruntu jest stała przez cały rok i wynosi ok. 8°C) co ma wielkie znaczenia dla uzyskania wysokiej sprawności w porównaniu z kolektorem poziomym i nie ma wpływu na wyziębianie powierzchni gruntu, co przyczynia się do zbyt słabej wegetacji roślin.Odwierty
Odwierty
OdwiertyOdwierty

3. Wykorzystanie ciepła wody (studnie głębinowe, jeziora)

Układ dwóch studni (tzw. układ woda-woda) jest najbardziej efektywnym źródłem energii dla pompy ciepła. Należy odwiercić dwie studnie - jedna czerpna, druga zrzutowa. Temperatura wody na głębokości 10m pod powierzchnią ziemi waha się w przedziale od 8 do 10oC. Pompa ciepła pracująca w układzie woda-woda ma bardzo wysoki współczynnik efektywności. Warunkiem jest odpowiednia wydajność studni.  

Studnia głębinowaStudnia głębinowa

kotłownie w oparciu o pompę ciepła

Pompy ciepła
Pompy ciepłaPompy ciepła

Górne źródła ciepła

Zadaniem instalcji górnego źródła jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku. Dotyczy to zarówno ogrzewania jak i zaspokojenia naszych potrzeb w ciepłą wodę użytkowej. Ogrzewanie podłogowe jest najbardziej efektywnym górnym źródłem ciepła w połączeniu z pompą ciepła, ponieważ wymaga najniższych temperatur zasilania (+35°C). Ogrzewanie podłogowe ma wiele zalet :
 • komfort cieplny
 • prosty i szybki montaż
 • wysoka trwałość instalacji
 • niskie temperatury zasilania
 • estetyczny wygląd
 • zdrowy klimat w pomieszczeniach
 • łatwa regulacja
 • możliwość podziału budynku na strefy zadanych temperatur, nadzorowanych automatycznie przez programowalne czujniki strefy, sterujące zaworami termoelektrycznymi na rodzielaczu obiegów
Nie wykluczamy oczywiście ogrzewania grzejnikowego, wtedy stosujemy grzejniki konwektorowe. Można również stosować ogrzewanie mieszane czyli (podłogówka + grzejniki).

Ogrzewanie podłogoweOgrzewanie podłogowe

Pompa ciepła jest najbardziej efektywna

Pompa ciepła typu glikol - woda, przystosowana jest do pobierania ciepła z gruntu za pomocą kolektorów gruntowych.

1. Wybieramy system "glikol - woda" lub tzw. "kolektor pionowy", dający względnie wysoka temperaturę źródła dolnego (8 -10oC), co ma wielkie znaczenie dla uzyskania wysokiej sprawności.

2. Wybieramy niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe , różnica temperatury źródła górnego i źródła dolnego jest małą, wartością dzięki czemu możemy osiągnąć wysoki współczynnik sprawności około 5.

3. Konstrukcja budynku, odpowiednia izolacja termiczna w szczególności podłogi powinna charakteryzować się dużą bezwładnością (pojemnością) cieplną, co pozwala korzystać z poboru energii elektrycznej głównie w tańszej strefie nocnej.

Wyżej wymienione warunki mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia bardzo niskich kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania pompą ciepła. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, iż dom o dobrej termoizolacji i dużej pojemności cieplnej wyposażony w wentylację mechaniczną z rekuperatorem sprzyja dalszemu obniżeniu kosztów ogrzewania, ponieważ rekuperator odzyskuje ciepło tracone poprzez wentylację

4. Montując nagrzewnice połączoną z dolnym źródłem powstaje układ chłodzenia pasywnego budynku, mamy klimatyzację sterowaną całkowicie przez pompę ciepła.

Koszty ogrzewania domu o pow. 140m2

Koszty ogrzewania domuKoszty ogrzewania domu

Hewalex

Podgrzewacz z pompą ciepła PWPC-3,8H-A 3-W300

PodgrzewaczPodgrzewacz z pompą ciepła PWPC-3,8H-A 3-W300

Podgrzewacz z pompą ciepła PWPC-3,8H-A 3-W300 został zaprojektowany tak, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 2-5 osób. Stanowi on rozwiązanie, w którym powietrzna pompa ciepła PCWU-3,8H-A3 została zintegrowana ze zbiornikiem ciepłej wody. Model wyposażony jest w dwie dodatkowe wężownice znajdujące się w dolnej i środkowej części podgrzewacza umożliwiające podłączenie instalacji z kolektorami słonecznymi i kotłem centralnego ogrzewania. Zaletą podgrzewacza z pompą ciepła jest możliwość jego wykorzystania z dużą efektywnością również w dni pochmurne oraz nocą. W sytuacji szczególnej, jak również podczas automatycznej dezynfekcji anty- legionella, uruchamiana jest 1,5 kW grzałka elektryczna. Źródło zasilania pompy stanowi powietrze zasysane z zewnątrz budynku. Powietrze wykorzystane wydalane jest powtórnie na zewnątrz budynku, przy czym latem może być wykorzystywane do klimatyzowania pomieszczeń. Powietrze po przejściu przez pompę ciepła ulega osuszeniu, wobec czego może być również wykorzystane do osuszania powietrza. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu technicznemu podgrzewacz z pompą ciepła zapewnia znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej w skali całego roku. Zastosowana automatyka zapewnia wysoki komfort użytkowania podgrzewacza.

Zastosowanie wymienionych powyżej pomp ciepła pozwala na uzyskanie w ciągu roku oszczędności energii elektrycznej do ogrzewania wody użytkowej na poziomie 50-60%, co przyczynia się do szybkiego zwrotu kosztów poniesionych na jej zakup.

Zarówno zbiornik, jak i wężownice podgrzewacza wykonane są ze stali nierdzewnej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa przedłużająca żywotność podgrzewacza. Izolację cieplną stanowi warstwa sztywnej pianki poliuretanowej osłoniętej na zewnątrz płaszczem z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Standardowo każdy podgrzewacz wyposażony jest w grzałkę elektryczną.

ZALETY:

 • łatwy montaż dzięki oznaczeń króćców przyłączeniowych,
 • zbiornik wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej odpornej na korozję,
 • podgrzewacz wyposażony w anodę magnezową,
 • wydajna wężownica zapewnia równomierne i szybkie podgrzewanie wody,
 • wysokiej jakości izolacja cieplna,
 • estetyczny wygląd,
 • prosty w obsłudze regulator pompy ciepła,
 • bardzo cicha praca pompy ciepła,
 • w okresie letnim możliwość pracy jak klimatyzator,
 • bardzo ekonomiczne grzanie wody użytkowej.

O firmie Pompy ciepła Kolektory słoneczne Kontakt


Strona kojarzona ze słowami:
Pompy ciepła Małopolska, Pompy ciepła Śląsk